सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice for Financial Opening, DPR Package No:- PMEU/337159/073/74 DPR 16~21. Notice No:-11/PMEU/073/74,PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Amendment Notice Contract no: ACQMP/3373294/2073/074-008, NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७४ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3First Amendment on DPR Package No:-PMEU/337159/073/74 DPR-22~44, Notice No:-13/PMEU/073/74, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice regarding RFP for PROVIDING SUPPORT SERVICES INCLUDING OPERATION AND MAINTENANCE OF VARIOUS SOFTWARE APPLICATION AND ICT SYSTEM OF DOR (CN: DORHMISICT/3370123/073/74-002), HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Re-Notice of Manpower Repetition on DPR, Package no:- PMEU/337159/073/74 DPR 45~61, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Manpower Repetition of DPR (EoI), Package no:-PMEU/337159/073/74 DPR 45~61, Notice No:-12/PMEU/073/74, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice for Financial Proposal Opening, NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice for Technical Proposal Opening of "Feasibility study, detailed engineering survey, soil exploration, hydrological study and detailed designs", Notice No. 01/073/74, BRIDGE BRANCHसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9EoI for DPR Package no:-PMEU-337159-073-74 DPR 7~13,29~30,34,39,41,62~63 and Feasibility Study PMEU-337362-073-74 F-3, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Shortlisted Consultants and RFP notice with documents for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation, Saljhandi-Sandhikharka-Dhorpatan Road Project..सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice for financial opening NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12LOI and Information for DPR Package no:- PMEU/337159/073/74 DPR 1~13 and Feasibility Study Package No:-PMEU/337362/073/74 F 1~3, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Second Ammendant on Notice No:-10/PMEU/073/74, Package No:- PMEU/337159/073/74 DPR 14~15, PMEU/337335/073/74 DPR 1~7, PMEU/337123/073/74 DPR 1~6,PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Shortlisted Consultant and RFP for Notice No:-13/PMEU/073/74, Package No:- PMEU/337159/073/74 DPR 22~44, PMEU/337363/073/74 DPR 1, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice for shortlisting of consultants/submission of proposal of Mechi Corridor, NSTRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचना डिभिजन सडक कार्यालय,खुर्कोट२०७३ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
17Amended RFP Notice No: 01/073/74, Bridge Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
18First Amendant on Notice No:-10/PMEU/073/74, Package No:- PMEU/337159/073/74 DPR 14~15, PMEU/337335/073/74 DPR 1~7, PMEU/337123/073/74 DPR 1~6, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
19EOI for Consultancy Services for Environmental Assessment, GESU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice for shortlisting of consultants/submission of proposal of Gamagadhi Nyakche Lagna Road,NSTRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

मेशिन भाडामा लैजाने प्रकृयाहरु ः–

१ आफुले भाडामा लैजान चाहेको मेशिनहरु उपलब्ध हुन सक्छ वा सक्दैन त्यस वारे जानकारी लिन कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क गर्ने ।

२ यदि मेशिन उपलब्ध छ भने मेकानिकल....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री बाबुराम खरेल सम्पर्क नं: ९८४१५०३९४३ईमेल: Kharel607@gmail.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation