परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Nominations for Abroad Study, Training Scholarship, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2About contractual Engineers and Sub Engineers agreement, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Circular About Saving Amount and Dismantled Materials, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Circular Regarding Budget Formulation for Fiscal year 2074-075सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Important Circular Related to Property Information Report, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Participate in Water Resource Management in the Context of Gorkha Earthquake-2015 Program, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Submit Collective Progress Report in Given Format, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Urgent Circular Regarding Submission and Preparation of MTEF, LMBIS and Redbook Activity.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Nomination for Abroad Study Scholarship, RSSDUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Participate in Training on Procurement and Contract management, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Clarification of Standard Bidding documents, Sec III, Clause 2.4.2 b, NSTRIPD.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
12Install GPS Tracking Device for Vehicle Tracking System, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Participate in Workshop on Road Safety and Axle Load Control, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14To Participate in Progress Review Meeting.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Urgent Circular about Contract Services of Engineers and Sub-Engineers in Projects Offices, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

मेशिन भाडामा लैजाने प्रकृयाहरु ः–

१ आफुले भाडामा लैजान चाहेको मेशिनहरु उपलब्ध हुन सक्छ वा सक्दैन त्यस वारे जानकारी लिन कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क गर्ने ।

२ यदि मेशिन उपलब्ध छ भने मेकानिकल....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री बाबुराम खरेल सम्पर्क नं: ९८४१५०३९४३ईमेल: Kharel607@gmail.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation