परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Circular to Enter Budget in LMBIS, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Circular Regarding E- Procurement System, Financial Administration System.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Circular for Extension of bid Duration, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Submit Project Information Report, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Provide information of damaged roads due to rain, PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Swikrit Karyakramharu.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Rakam Baadfaadसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8About the Budget of Roads Board Nepal, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Scholarship for Abroad Study, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Contingency Management Manual, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Amount Release for Length workers and Supervisors, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12About Maintenance of the Roads, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Request for Suggestions on Guidelines for Construction of Eco-friendly Linear Infrastructures, GESU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14About Transfer of Projects, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Report About Rehabilitation of Structures damaged by Flood and Landslide, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ भाद्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

मेशिन भाडामा लैजाने प्रकृयाहरु ः–

१ आफुले भाडामा लैजान चाहेको मेशिनहरु उपलब्ध हुन सक्छ वा सक्दैन त्यस वारे जानकारी लिन कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क गर्ने ।

२ यदि मेशिन उपलब्ध छ भने मेकानिकल....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री बाबुराम खरेल सम्पर्क नं: ९८४१५०३९४३ईमेल: Kharel607@gmail.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation