परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Urgent Circular of Minutes of Meeting about Damages Due to Heavy Rainfall, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Submit Contract Report of the Budget Sub Heading no.: 337123, 337147 and 337148, DG_DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Submit Contract Report of Budget Sub Heading No. 337359, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
4Postponed of IARMP Seminar, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
5IARMP Seminar 2017_18, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Submit Contract Report of Budget Sub Heading No. 337123, 337147 and 337148, DG_DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Urgently Submit Progress Report, DG_DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Use RMIS System, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding Submission of Third Trimester and Yearly Progress Within Time, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Submit Questionnaire Statement for Topical Audit, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Education Scholarship, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Submit Detail Report of Vehicles in Given Format, Mechanical Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Submit Project Report for Additional Budget.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Submit Questionnaire Statement for Topical Audit, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Submit Questionnaire Statement, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

मेशिन भाडामा लैजाने प्रकृयाहरु ः–

१ आफुले भाडामा लैजान चाहेको मेशिनहरु उपलब्ध हुन सक्छ वा सक्दैन त्यस वारे जानकारी लिन कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क गर्ने ।

२ यदि मेशिन उपलब्ध छ भने मेकानिकल....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री बाबुराम खरेल सम्पर्क नं: ९८४१५०३९४३ईमेल: Kharel607@gmail.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation