कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class अर्जुन मिश्र
2 Nayab Subba Non Gazatted First Class मुरारी प्रसाद भट्टराई
3 Accountant Non Gazatted First Class भवकृष्ण पौडेल
4 Senior Mechanic Non Gazatted First Class मोहम्मद हसिम
5 Senior Welder Non Gazatted First Class पाण्डव मरवैता यादव
6 Senior Operator Non Gazatted First Class रामदिनेश मण्डल
7 Second Store Mechanic Non Gazatted First Class नवल किशोर यादव
8 Senior Mechanic Non Gazatted First Class राज कुमार यादव
9 Senior Mechanic Non Gazatted First Class नन्दलाल प्रसाद दास तत्वा
10 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class राज कुमार यादव
11 Senior Operator Non Gazatted Second Class मोहम्मद दाउड खाँ
12 Computer Operator Non Gazatted Second Class मनोज कुमार यादव
13 Senior Operator Non Gazatted Second Class चुनचुन सिंह
14 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class सुशिल मण्डल
15 Junior Mechanic Non Gazatted Second Class मोहन कुमार चौधरी
16 Heavy Vechicle Driver Classless किशोरी बैठा
17 Light Vechicle Driver Classless भुवन मृङचिङ
18 Light Vechicle Driver Classless महेन्द्र दास तत्मा
19 Office Assistant Classless विनय कुमार झा

सामान्य जानकारी

सम्पर्क ठेगाना: सडक बिभाग, यान्त्रिक कार्यालय, मुजेलिया , जनकपुरटेलीफोन नं: ०४१-५२०८१२ईमेल: mech.off.jnk@gmail.com फ्याक्स: ०४१-५२०८१२


पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री पाण्डव मरबैता यदावमोबाइल नं: ९८१५८७७७७२


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation