Fourth Amendment of Bidding Documents for Public Procurement, NSTRIPD

२०७३ पौष २६


सार्वजनिक खरिद (चौंथो संसोधन) नियमावली, ०७३ को संसोधित प्रावधान अनुरुप Bidding Documents मा संसोधन बारे .


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सम्पर्क ठेगाना: सडक बिभाग, यान्त्रिक कार्यालय, मुजेलिया , जनकपुरटेलीफोन नं: ०४१-५२०८१२ईमेल: mech.off.jnk@gmail.com फ्याक्स: ०४१-५२०८१२


पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री पाण्डव मरबैता यदावमोबाइल नं: ९८१५८७७७७२


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation