कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class विजय कुमार साह
2 Accountant Non Gazatted First Class चक्र बहादुर वली
3 Accountant Non Gazatted First Class वलदेव पौडेल
4 Computer Operator Non Gazatted First Class गोरख बहादुर भण्डारी
5 Senior Mechanic Non Gazatted First Class घुरन यादव
6 Senior Operator Non Gazatted First Class प्रेम बहादुर जर्घा मगर
7 Senior Operator Non Gazatted First Class इश्वरचरण चौधरी
8 Senior Recordkeeper Non Gazatted First Class सानु बस्याल
9 Kharidar Non Gazatted First Class निरन्जन गुप्ता
10 Senior Mechanic Non Gazatted First Class राजाराम ठकुरी
11 Senior Mechanic Non Gazatted First Class आराम बहादुर गुरुड॰
12 Senior Mechanic Non Gazatted First Class भोग बहादुर के॰सी॰
13 Senior Mechanic Non Gazatted First Class बोधी प्रसाद चौधरी
14 Senior Operator Non Gazatted Second Class तेज नारायण यादव
15 Senior Store Mechanic Non Gazatted Second Class यादव के॰सी॰
16 Junior Mechanic Non Gazatted Third Class गीर बहादुर कवर योगी
17 Office Assistant Classless अस राम चौधरी
18 Office Assistant Classless कमला भारती
19 Office Assistant Classless पप्पु लाल जमदार
20 Office Assistant Classless मोहन प्रसाद न्यौपाने
21 Office Assistant Classless रोबर वीर चौधरी

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

Comming Soon


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation