सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Dhading Gorkha Road Project, Contract No. EEAP/NCB/DG/03: Notice for Interntion of Award.आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७३ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice for financial opening, NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Revised RFP for Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads, Notice No:-10/PMEU/073-74, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Shortlisted Consultant and RFP (DPR) for Notice no-10/PMEU/073/74, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5EoI for Consultancy Services of Detailed Engineering Survey and Design of Bridges _RIPIII_3371334_BD24-28_073_74 total 5,RIP. सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा (ठेक्का न. १४५ देखि १५३ सम्म, सूचना न. ४ )डिभिजन सडक कार्यालय,चरिकोट२०७३ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7आशयको सूचना (ठेक्का न. १४० देखि १४४ सम्म, सूचना न.४)डिभिजन सडक कार्यालय,चरिकोट२०७३ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice No.12-073/74, DRODMK/3371234/073/74-135~145डिभिजन सडक कार्यालय,दमक२०७३ फाल्गुण २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding RFP for notice no 01/073/74, Bridge Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Bid Opening Record, NSTRIPD.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11Amendment no. 1 on RFP of contract no. ACQMP/3371454/2073/074-001उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Notice Regarding Shortlisting of Consultants, NSTRIPउत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13EoI for Consultancy Services for Construction Supervision of Mahakali Bridge_Notice No. 06_RIP_073_74, RIP.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14EOI regarding Detail Engineering Survey , Design and Report Preparation of Roads (Package No PMEU/337159/073/74 DPR 22~44, PMEU/337363/073/74 DPR 1)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15EOI for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of various Roads, NSTRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice for Shortlisting of Consultants/ Submission of Proposals, NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17EOI for Engineering Survey, Detail design, Cost Estimate and Construction Supervision of Central Office Building of DoR, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18EOI for Feasibility Study of roads Tunnels, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19EoI for Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads, Notice No-8/PMEU/073/74, Package no:- PMEU/337159/073/74 DPR 16~21.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice of EOI Regarding Consulting Services on Road Inventory Survey and Preparation of Road Inventory of Strategic Road Network सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

Comming Soon


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation