हाम्रो बारेमा

कार्यालयको ईतिहास:

ब स २०५० सालमा स्थापना भएको थियो स्थापना कालमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये का प्र - १ डी मे - १ जु मे - १ र हेल्पर - १ जना थिए

कार्यालयको स्पस्ट, द्रिस्तिकों, लक्क्ष , उदेस्य :

सडक विभागको काममा प्रयोग हुने यस कार्यालयमा रहेका विभागीय मेसिन तथा यान्त्रिक उपकरन्हारुको मर्मत सम्भार गई चुस्त र दुरुस्त अवस्थामा राख्ने तथा डिभिजन सडक कार्यालयहरुलाई आवस्यक भ्येअको बेलामा क्षेत्रिय निर्देस्नालय सुर्खेतको आदेशानुसार मेसिन तथा यान्त्रिक उपकरण हरु उपलब्ध गरी सुचारु गर्ने

विभागीय काम बाहेक मेसिनहरु खाली भएको बखत यस कार्यालयमा भयका मेसिनहरु सडक सम्बन्धी काम गर्ने ठेकेदार साथै निजि प्रयोगको लागि माग्न आए भाडामा दिई राजस्व संकलन गर्ने

आफ्नो कार्यालय तथा यसको कार्यक्षेत्र भित्र सडक डिभिजन, योजना तथा आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन्हारुको सम्भार गर्ने 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation