परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Install GPS Tracking Device for Vehicle Tracking System, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Participate in Workshop on Road Safety and Axle Load Control, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3To Participate in Progress Review Meeting.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Urgent Circular about Contract Services of Engineers and Sub-Engineers in Projects Offices, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Submit Clear Information Very Urgent, Internal Administrative Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Report of multiyear Projects, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Report of Expenditure from one Budget title to another Budget title, Planning and Design Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Submit report of Contract details. Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Circular about estimated cost approved, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Letter of Progress Review Meeting and Report Format, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Provide the Road Boundary Information in Provided Format.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ माघ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Budget sub head changed approval circularसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
13ब .उ.शि .नं ३०१८०१-४ को प्रगति सम्बन्धमा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Fourth Amendment of Bidding Documents for Public Procurement, NSTRIPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Re: Very Urgent Notice about Submitting the Project Data, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

Comming Soon


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation