परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1सम्पति विवरण सम्बधि निर्णय कार्यन्वयन र एकिन विवरण तयार गरि पठाउने सम्बन्धमा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Circular Regarding Second Quarterly Progress Reportसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Circular Regarding Providing Information of Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4प्रदेश र स्थानिय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल रमाना दिइ पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Circular Regarding Foreign Training scholarship सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Circular Regarding the Vehiclesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Circular Regarding International Academic Training, RSSDUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Circular Regarding Time Extension of Contract, Bridge Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Circular Regarding Training on FMIS and LMBISसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २० डाउनलोड गर्नुहोस्
10Circular Regarding Training on Technology of Bio-Engineeringसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Provide Staffs Information as Follows in notice, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Submit Report of Due Payment Budget Sub Heading no. 337123, 337147, 337148,PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा काठमाडौं, कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Provide information of Budget Subheading no: 337335-4 and 337355-4, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15About Budget Release, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation