परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Submit Report of Due Payment Budget Sub Heading no. 337123, 337147, 337148,PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा काठमाडौं, कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Provide information of Budget Subheading no: 337335-4 and 337355-4, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4About Budget Release, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5TO Submit First Trimester Progress Report of FY: 2074075, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
6कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (बिराटनगर), कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (नेपालगंज), कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Submit Information of Remaining Amount to pay in Given Format of Following Budget Sub-heading, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Ramana Garne Sambandhamaa, Administration Unit,सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Submit Staff Information in Given Format, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Circular About to Submit Liability Report, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Circular to Enter Budget in LMBIS, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Circular Regarding E- Procurement System, Financial Administration System.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Circular for Extension of bid Duration, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Submit Project Information Report, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation