परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
316Rank Notice Finalसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ०१फाइल उपलब्ध छैन
317Rank Notice Revisedसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
318Rank Notice for DoR Officialsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
319Paripatra Changes in E-bid Documents to DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
320Important Notice from DOR Administration to DOR Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० बैशाख १७फाइल उपलब्ध छैन
321E-procurement important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
322Saruwa Mapdanda 2069सडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ भाद्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
323National Transport Policy 2058सडक बिभाग, चाकुपाट,२०५७ पौष १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
324अत्यन्त जरुरि:-विभागीय सिलिंगमा हस्तान्तरण-सञ्चालन गर्नुपर्ने तहको संकेत २ भएका आयोजनाहरुको LMBIS.- प्रबिस्ट गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,0000-00-00 डाउनलोड गर्नुहोस्
325हस्तान्तरण/सञ्चालन गर्नुपर्ने तहको संकेत २ भएका आयोजनाहरुको LMBIS प्रबिस्ट गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,0000-00-00 डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सामान्य जानकारी


सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation