बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७६ बैशाख १३


सूचना नं ५/२०७५/७६ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सुची :
  • सडक यातायाततर्फको सार्वजनिक निर्माण सुधार (पुल पुलेसा सडक आदी) मर्मत सम्भार सुधार सम्बन्धि कार्य

  • जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम सडकक्षेत्रका लागि अधिकरण गरिएको जग्गाहरुको मुआब्जा वितरण....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री  लक्ष्मण दत्त जोशीमोबाइल नं: ९८४८७२७५५२ईमेल:  ldjoshi50@yahoo.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation