सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice regarding the Letter of Intent PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice regarding the letter of intent PMEU/3371594/075/76/DPR-12सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice regarding the opening of financial proposal PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
5घर टहराहरुको क्षेतीपूर्ति रकम सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
6आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
7Regarding Manpower Repetition, PMEU/3371594/075/76/DPR~21,22,24-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding the Letter of Intent of Acceptance PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9पुराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धि सूचनासडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10मेची पुलको घर टहराको क्षेतीपूर्ति सम्बन्धमा सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Regarding opening of Financial Proposal PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice Regarding RFP , C.N MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, MBHPD, 2076-02-24सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding EOI for IEE (C.N.DORESU-3371954-075-76-03 to 4) and EIA (C.N.DORESU-3371954-075-76-05 to 6), 2076-02-22, GESU Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन दमक२०७६ जेठ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice regarding repetition of proposed professional experts, RFP Evaluation PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Regarding the Opening of RFP, Contract ID: PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice regarding Invitation for RFP, EOI-02, [Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-21, 22 & 24-38]सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice regarding pre-bid meeting and its conclusion drafted on 2076-01-27 [RFP submission, Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-05 to 14]सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना.सडक डिभिजन दमक२०७६ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

सुरेश कुमार चौधरी, ९८५१२०८९०७, ०८१-५५१५०४

सूचना अधिकारी 

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation