बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. १०/२०७५/७६२०७६ बैशाख ३०२०७६ जेठ २९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
2बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ८/२०७५/७६२०७६ बैशाख २०२०७६ जेठ १९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
3बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. ५/२०७५/७६२०७५ चैत्र २२२०७६ बैशाख २३सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
4Tender Notice_7-2075/076२०७५ फाल्गुण १४२०७५ चैत्र १४डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
5Invitation for Bid No: RDDNG /075/76-07२०७५ फाल्गुण ०५२०७५ चैत्र ०४डिभिजन सडक कार्यालय,दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
6Tender Notice_6-2075/076२०७५ माघ १०२०७५ फाल्गुण १२डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
7बोलपत्र आव्वाहन सम्बन्धिको सूचना नं. २/२०७५/७६२०७५ मंसिर २३२०७५ पौष २४सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धिको सूचना नं. १/२०७५/७६ २०७५ आश्विन ०२२०७५ कार्तिक ०९सडक डिभिजन दमकडाउनलोड गर्नुहोस्
9सूचना नं. ०१-०७५/७६ , डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोट २०७५ आश्विन ०९२०७५ कार्तिक ०८सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice No.: 01-075/76 Ilam२०७५ भाद्र २६२०७५ आश्विन २६डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
11Road Board Tender Notice_1२०७५ साउन २५२०७५ भाद्र १०डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
12ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०६-०७४/७५२०७४ चैत्र २७२०७५ बैशाख २७सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
13बोलपत्र आब्हानको सूचना, सूचना नं. ०५ -०७४/७५२०७४ चैत्र २०२०७५ बैशाख २०सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice No.: 05-074/75 Ilam२०७४ फाल्गुण २१२०७४ चैत्र २१डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
15ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०४-०७४/०७५२०७४ फाल्गुण ०६२०७४ चैत्र ०६सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice No.: 04-074/75 Ilam२०७४ माघ २२२०७४ फाल्गुण २३डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice No.: 03-074/75 Ilam२०७४ मंसिर २८२०७४ पौष ३०डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
18tender-notice-2-074-075-ilam२०७४ मंसिर १५२०७४ पौष १६डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
19बोलपत्र आव्हान (सूचना नं. ०२-०७४/७५)२०७४ आश्विन ०९२०७४ कार्तिक ०८सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation