बोलपत्र/दरभाउपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म
क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती म्याद समाप्त मिती कार्यालय को नाम डाउनलोड गर्नुहोस्
1Tender Notice_7-2075/076२०७५ फाल्गुण १४२०७५ चैत्र १४डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
2Invitation for Bid No: RDDNG /075/76-07२०७५ फाल्गुण ०५२०७५ चैत्र ०४डिभिजन सडक कार्यालय,दाङ्गडाउनलोड गर्नुहोस्
3Tender Notice_6-2075/076२०७५ माघ १०२०७५ फाल्गुण १२डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
4सूचना नं. ०१-०७५/७६ , डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोट २०७५ आश्विन ०९२०७५ कार्तिक ०८सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice No.: 01-075/76 Ilam२०७५ भाद्र २६२०७५ आश्विन २६डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
6Road Board Tender Notice_1२०७५ साउन २५२०७५ भाद्र १०डिभिजन सडक कार्यालय,पोखराडाउनलोड गर्नुहोस्
7ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०६-०७४/७५२०७४ चैत्र २७२०७५ बैशाख २७सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आब्हानको सूचना, सूचना नं. ०५ -०७४/७५२०७४ चैत्र २०२०७५ बैशाख २०सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice No.: 05-074/75 Ilam२०७४ फाल्गुण २१२०७४ चैत्र २१डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
10ठेक्काको सूचना, सूचना नम्बर : ०४-०७४/०७५२०७४ फाल्गुण ०६२०७४ चैत्र ०६सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice No.: 04-074/75 Ilam२०७४ माघ २२२०७४ फाल्गुण २३डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
12Notice No.: 03-074/75 Ilam२०७४ मंसिर २८२०७४ पौष ३०डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
13tender-notice-2-074-075-ilam२०७४ मंसिर १५२०७४ पौष १६डिभिजन सडक कार्यालय,इलामडाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र आव्हान (सूचना नं. ०२-०७४/७५)२०७४ आश्विन ०९२०७४ कार्तिक ०८सडक डिभिजन नुवाकोटडाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation