General Documents

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Criteria for establishment of Petrol Pump Fuel Station २०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Lengthworkers_Related_Hand_Book२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3National Transport Policy२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4National_Transport_Policy_2058२०६५ माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Nepal Road Standard 2070२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Nepal_Road_Standard_2027_1st_Revision_2045२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Pratima sthapana ko lagi mapdanda२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Road Board Act२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Road_Pavement_Management_Discussion_Paper२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Road_User_Costs_Working_Paper२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Roads Board Act July 2002 in English२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Roads_Board_Directives_in_Nepali.२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13RSDP Project२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Statistical_Data_of_the_Strategic_Network_1994२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

नेपालमा सडक निर्माण तथा विकासका कार्यहरु राणा कालिन समय देखि नै हुदै आएको पाईन्छ । सडक  निर्माणको सुरुवात वि. स. १९८० मा काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो सडक निर्माणबाट सुरु भएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर  निर्माण भएका पहिलो सडक भने ४२ कि.मि. को लेख्गंज बाट भीमफेदी सडक लाई लिन सकिन्छ लामो दुरीको पहिलो सडकको रुपमा काठमाडौलाई  तराई संग जोड्ने काठमाडौँ भैसे त्रिभुवन राजपथ भारतीय सहयोगमा बि.स. २००९ निर्माण  भएको  हो

संस्थागत रुपमा हेर्दा २००७ साल भन्दा पहिले रानाकलिनमा कथ्मंदुमा सार्बजनिक निर्माण मर्मत काम गर्न बाटो काज गोस्वारा नामको अड्डा ....

पुरा पढ्नुहोस्

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation