भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट, बल्खु-दक्षिणकाली सडक योजना

भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट, बल्खु-दक्षिणकाली सडक योजना

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation