योजना तथा डिजाइन महाशाखा

योजना तथा तथा डिजाईन महाशाखाले सडक विभाग अन्तर्गतका योजनाहरुको बजेट तर्जुमा कार्यक्रम सम्बन्धि कार्य विभिन्न योजनाहरु बाट प्राप्त प्रगति compile  गर्ने, समिक्षा  गर्ने र  सम्बन्धित  निकायमा रिपोर्टिंग  गर्ने पुल तथा सडकहरूको सर्भेक्षण तथ्य डिजाईन कार्य सम्पदान  गर्दछ । यस महाशाखा अन्तर्गत  योजना, अनुगम तथा मुल्यांकन शाखा, भू-वातावरण तथा सामाजिक शाखा, सडक क्षेत्र सिप विकास साखा, सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक साखा, हाइवे वेवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि साखा रहेका छन् ।

यस महाशाखाबाट हुने मुख्य मुख्य कार्यहरु:

क) नेपाल सरकारको नीति अनुरुप योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम  यस बिभाग महाशाखाहरु मन्त्रालय र अन्य निकयाहरुसंग समन्वय गरी तर्जुमा गर्ने ।

ख) लक्ष्य अनुरुप तोकिएको काम उपयुक्त स्तर तथा निश्चित अवधिमा पुरा गर्न स्पष्ट नीति निर्देशन एवं मार्गनिर्देशन दिने ।

ग) रेट  एनलाईसिसको लागी नमर्स तयार पार्ने र सुधार गर्न आवस्यक प्रक्रिया अपनाउने ।

घ) निर्माण प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने विभागबाट संचालन हुने कामको राष्ट्रिय स्तरको डिजाईन सम्बन्धि नीति तयार गर्ने, डिजाइन  कम्पुटरराइजेशन गर्ने, सफ्टवेयरविकास  गर्ने ।

ङ) गुणस्तर परिक्षण, सिभिल इन्जिनियरिंग कामको लागि स्पेसिफिकेसन सम्बन्धि आवश्यक कार्य गर्ने ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation