सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice Regarding Repetition of ManPower, C.N PMEU-337362/074/75 DPR 1 to 5 & PMEU /337159/074/75 DPR 5 to 16 ,Notice No- 1-PMEUl074l75, PMEU,सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice Regarding Re-EOI of Traffic, SDI, IRI Survey; C.N : DORHMISICT/3371653/074/75/01सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २४फाइल उपलब्ध छैन
3बोलपत्र-दरभाउपत्र,DRO KTM2डिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौं २२०७४ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice regarding Lilam Bikri of various unused goods of Postal Highway Directorate Kathmanduहुलाकी राजमार्ग आयोजना२०७४ पौष ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding EOI ,Contract No. : BB-337320-UP-074/75-03, Bridge Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6EoI for Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads, Package 17-19, Notice no. 2, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7EoI for Detail Engineering Survey, design and report Preparation of Roads and feasibility Study of Roads, Notice No-1-PMEU-074-75 (17 Package)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding Second Addendum (Traffic, SDI, IRI Survey, C.N: DORHMISICT/3371653/074/75/01), HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Intention to Acceptance of Proposal Notice no: 02/2073/074 (About Central Office Building Minbhawan), Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice to Open Financial Bids, Notice no: 02/2074/75 and 03/2074/75, Postal Highway Directorate.हुलाकी राजमार्ग आयोजना२०७४ कार्तिक २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Intention to Accept the Bids notice no: 07/2073/74, 08/2073/74, 09/2073/74, Bridge Branch PCU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice to open Financial Bids of Tender Notice 01-2074/75, Postal Highway Directorateहुलाकी राजमार्ग आयोजना२०७४ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सूचनाडिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौं २२०७४ कार्तिक २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding Addendum ( Traffic,SDI,IRI Survery, C.N: DORHMISICT/3371653/074/75 /01), HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Tender Time Extension notice no: 1/074/75, Puspalal (midhill) Eastern Sector.पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग पुर्बी खण्ड२०७४ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Standing List Notice, DRU Legal Sectionसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Financial Proposal Opening of Central Building Minbhawan, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice Regarding EOI of Traffic,SDI,IRI Survery, C.N: DORHMISICT/3371653/074/75 /01, HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Intention to Acceptance of Proposal for Feasibility Study of Tunnel Road, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice of Award of Contract, SRCP-PPC.आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७४ आश्विन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation