सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Cancellation of Bid Mechanical Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १० डाउनलोड गर्नुहोस्
2Supply, Delivery and Training of Hydraulic Multimeter.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Time_Extension _Lettter PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Standing List Bidge Projectसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Information to Bidders 3,4 and 5 DRO Pokharaसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Information to Bidders 2 DRO Pokharaसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Standing list for Lawyersसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice no.2 PMEU (Standing List of Package no.8/DPR/337159, 9/DPR/337159)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Rank Notice Revisedसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Standing list notice khodpe bajhang road project.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11Rank Notice for DoR Officialsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Shortlist EOI PMEU 069 70सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice_of_Intent_of_Acceptance-Far_Western_Regional_Roads_Directorateसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
14Shortlisted consultant for DPR as per notice no. 6 PMEU/069/70सडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Standing List_for_69_70_PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
16EoI for Feasibility Study of Midhill Highway (Package MH1-PMEU-06970 Package MH2-PMEU-06970)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ माघ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Sealed Quotation Notice Pokharaसडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ माघ ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Procurement of Supply and Delivery of Excavator and Spare Parts.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation