तपाईलाई सडक विभागमा स्वागत छ।

सडक विभागको वेव साईटमा स्वागत छ | यस वेव साईटमा सडक विभाग सम्बन्धि र अन्तर्गतका क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय , हेभी ईक्युप्मेंट डिभिजन , यान्त्रिक कार्यालयहरु तथा योजना र आयोजनाहरु सम्बन्धि सूचना तथा  कार्यहरुको  विवरणहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ |

सामरिक सडकहरु र यी सडकहरुमा पर्ने पुलहरुको निर्माण, व्यवस्थापन ,स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार सडक विभागको मुख्य दायित्व हो | राष्ट्रिय एकिकरण र सामाजिक-आर्थिक विकासको लागि सडक सञ्जालको  व्यबस्थापन गर्नु सडक विभागको मुख्य दृष्टिकोण कायम गरिएको छ र  उपलब्ध स्रोत र प्रविधिको साथ सम्भव भए पूर्व उपयोग गरि भरपर्दो सामरिक सडक संजालको विकास गरि देश भित्र र बाहिर जनता र बस्तुहरुको निर्बिध्नका साथ आवागमन सुनिस्चित तुल्याउने सडक विभागको mission कायम गरिएको छ |

हाल सडक बिभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, ३४ डिभिजन सडक कार्यालय , ७ हेभी ईक्युप्मेंट डिभिजन , ११ यान्त्रिक कार्यालय , १ केन्द्रीय सडक प्रयोगशाला र १ यान्त्रिक तालिम केन्द्र रहेका छन् |

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation