परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
286Pragati Bibaran 2070सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
287Arda Barsik Pragati Bibaranसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३फाइल उपलब्ध छैन
288E-proc Important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
289Important: Paripatraसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
290IMPORTANT: Relating Darbandi of staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
291Election Commission, Nepal- Circularसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
292IMPORTANT: Relating Transfer of 24 Gha 1 Promoted Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
293Rank Notice Finalसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ०१फाइल उपलब्ध छैन
294Rank Notice Revisedसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
295Rank Notice for DoR Officialsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
296Paripatra Changes in E-bid Documents to DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
297Important Notice from DOR Administration to DOR Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० बैशाख १७फाइल उपलब्ध छैन
298E-procurement important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
299Saruwa Mapdanda 2069सडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ भाद्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
300National Transport Policy 2058सडक बिभाग, चाकुपाट,२०५७ पौष १९ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation