परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
271Rank Notice for DoR Officialsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
272Paripatra Changes in E-bid Documents to DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
273Important Notice from DOR Administration to DOR Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० बैशाख १७फाइल उपलब्ध छैन
274E-procurement important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
275Saruwa Mapdanda 2069सडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ भाद्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
276National Transport Policy 2058सडक बिभाग, चाकुपाट,२०५७ पौष १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
277अत्यन्त जरुरि:-विभागीय सिलिंगमा हस्तान्तरण-सञ्चालन गर्नुपर्ने तहको संकेत २ भएका आयोजनाहरुको LMBIS.- प्रबिस्ट गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,0000-00-00 डाउनलोड गर्नुहोस्
278हस्तान्तरण/सञ्चालन गर्नुपर्ने तहको संकेत २ भएका आयोजनाहरुको LMBIS प्रबिस्ट गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,0000-00-00 डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation