परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
271Central Monitoring Procedure and guidelinesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
272Ministry of Finance Circular to all Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
273E-attendance Nirdesikaसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
274DOR New Approved Darbandiसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
275Notice related to CMS Applicationसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ साउन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
276Notice Related to KaSaMu and Sample Formसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ आषाढ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
277Notice for Use of DoR Email in Outlook to All DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
278GRM Trial Launchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
279Ramana Notice to all DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
280Pragati Bibaran 2070सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
281Arda Barsik Pragati Bibaranसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३फाइल उपलब्ध छैन
282Yojana Ko Bibaranसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
283E-proc Important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
284Important: Paripatraसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
285IMPORTANT: Relating Darbandi of staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक ११ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation