परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1आर्थिक प्रस्तावको सुरक्षा सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Provide Multi-Year Data within 3 days, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Circular regarding providing the data of additional programs, in running F.Y. 073-74. (Please provide in excel sheet), PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Nominations for Abroad Study Training Scholarship, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Nominations for Abroad Study, Training Scholarship, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6About contractual Engineers and Sub Engineers agreement, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Circular About Saving Amount and Dismantled Materials, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Circular Regarding Budget Formulation for Fiscal year 2074-075सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Important Circular Related to Property Information Report, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Participate in Water Resource Management in the Context of Gorkha Earthquake-2015 Program, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Submit Collective Progress Report in Given Format, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Urgent Circular Regarding Submission and Preparation of MTEF, LMBIS and Redbook Activity.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Nomination for Abroad Study Scholarship, RSSDUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Participate in Training on Procurement and Contract management, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Clarification of Standard Bidding documents, Sec III, Clause 2.4.2 b, NSTRIPD.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

नेपालमा सडक निर्माण तथा विकासका कार्यहरु राणा कालिन समय देखि नै हुदै आएको पाईन्छ । सडक  निर्माणको सुरुवात वि. स. १९८० मा काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो सडक निर्माणबाट सुरु भएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर  निर्माण भएका पहिलो सडक भने ४२ कि.मि. को लेख्गंज बाट भीमफेदी सडक लाई लिन सकिन्छ लामो दुरीको पहिलो सडकको रुपमा काठमाडौलाई  तराई संग जोड्ने काठमाडौँ भैसे त्रिभुवन राजपथ भारतीय सहयोगमा बि.स. २००९ निर्माण  भएको  हो

संस्थागत रुपमा हेर्दा २००७ साल भन्दा पहिले रानाकलिनमा कथ्मंदुमा सार्बजनिक निर्माण मर्मत काम गर्न बाटो काज गोस्वारा नामको अड्डा ....

पुरा पढ्नुहोस्

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation