• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (बिराटनगर), कर्मचारी प्रसासन शाखा.

कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (बिराटनगर), कर्मचारी प्रसासन शाखा.

२०७४ कार्तिक २३


कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (नेपालगंज), कर्मचारी प्रसासन शाखा.

मिति: २०७४/७/२८

स्थान: बिराटनगर

Result Framework Document सहित .


डाउनलोड गर्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation