• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • सेवा करारको पारिश्रमिक ,चाडपर्व खर्च र पोशाक सम्बन्धमा , आर्थिक प्रशासन शाखा

सेवा करारको पारिश्रमिक ,चाडपर्व खर्च र पोशाक सम्बन्धमा , आर्थिक प्रशासन शाखा

२०७४ चैत्र २६


सेवा करारको पारिश्रमिक ,चाडपर्व खर्च र पोशाक सम्बन्धमा , आर्थिक प्रशासन शाखा


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation