सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Notice of Intention to Award of contract no. SRIP/ICB/BLT-01, Bhairahawa-Lumbini-Taulihawa Road Project, ADB.आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७४ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2RFP for DOR-GESU-337-073-74-032to40 and 013, GESU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3First Amendment on DPR, Package No:-PMEU/337159/073/74 DPR 45~61, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4First Ammendant on DPR, Package No:-PMEU/337159/073/74 DPR 7~13, 29~30, 34, 39, 41, 62~63,PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice to Open Financial Bids, Bridge Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6RFP and Shortlisted Consultant for DPR, PMEU/337159/073/74 DPR 7~13, 29~30, 34, 39, 41, 62~63 and Feasibility Study PMEU/337362/073/74 F-3, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice Regarding the for the Opening of the Financial Bids for Notice No. 02/073/74सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Detailed Engineering Survey, Design and Preparation of Report of N-S Mechi Corridor Contract no: ACQMP/3371454/2073/074-009, NSTRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७४ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9LoI of DPR, Package No:- PMEU/337159/073/74 DPR 14~15, PMEU/337335/073/74 DPR 1~7, PMEU/337123/073/74 DPR 1~6, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Detailed Engineering Survey, Design and Preparation of Report of Gamgadhi Nyakche Langa Road Contract no: ACQMP/3373294/2073/074-008, NSTRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७४ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11LOI for Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads, Package No:-PMEU/337159/073/74 DPR 16~21,PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Financial Opening for DPR, Package No-PMEU/337159/073/74 DPR 14~15, PMEU/337335/073/74 DPR 1~7, PMEU/337123/073/74 DPR 1~6, Notice No.7-PMEU/073/74), PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Shortlisted firm and RFP for DPR, Package No:-PMEU/337159/073/74 DPR 45~61 and Feasibility, Package No:-PMEU/337159/073/74 F-4, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Manpower Repetition on DPR (EoI), Package No:- PMEU/337159/073/74 DPR 7~13, 29~30, 34, 39, 41, 62~63, Notice No:-14-PMEU/073/74, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Amendment on IFB Supply of Hardware and Software OFB no RSSP/1/073-74, FCB.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice for Financial Opening, DPR Package No:- PMEU/337159/073/74 DPR 16~21. Notice No:-11/PMEU/073/74,PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Amendment Notice Contract no: ACQMP/3373294/2073/074-008, NS/TRIPD.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७४ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice regarding RFP for PROVIDING SUPPORT SERVICES INCLUDING OPERATION AND MAINTENANCE OF VARIOUS SOFTWARE APPLICATION AND ICT SYSTEM OF DOR (CN: DORHMISICT/3370123/073/74-002), HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19First Amendment on DPR Package No:-PMEU/337159/073/74 DPR-22~44, Notice No:-13/PMEU/073/74, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Re-Notice of Manpower Repetition on DPR, Package no:- PMEU/337159/073/74 DPR 45~61, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ बैशाख ११ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवाको विवरण : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा कसरी गर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका शर्त....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री ओम कान्त बेलबासे९८५७०३३८५१ombelbase@gmail.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation