धेरै सोधिने प्रश्नहरु

सडक विभाग अंतर्गत सामरिक महत्वका सडक हरु र सामरिक महत्वका सडक हरुमा पर्ने पूल हरु पर्दछन् |

सामान्य जानकारी

Comming soon


सूचना अधिकारी

प्राप्त भएको छैन


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation