हाम्रो बारेमा

सडक विभागको स्थापनापछि देशको सन्तुलित बिकाशको लागी बिकाश क्षेत्रको अबधारणा अनुरुप स्थापना भएको यस क्षेत्रिय निर्देशनालय अन्तर्गत हाल ११ वटा डीभीजन सडक कार्यालयहरु, २ वटा हेवी ईक्विप्मेंट डीभीजन कार्यालयहरु ,३ वटा यान्त्रिक कार्यालयहरु र ६ वटा सडक योजानाहरु  रहेका  छन् भने दुईवटा पूल सेक्टर योजना रहेका छन् |

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको अनुगमन मूल्यांकनका साथै समस्या को  स्थलगत  रुपमै समाधान गर्ने प्रयत्न गरि आवश्यकता अनुसार प्राबिधिक राय सल्लाह उपलब्ध गराउनुका साथै विभागीय नीति निर्देशनको पालना गर्न लगाई अन्य निकायहरु बीच समेत आवश्यक समन्वय कायम गरि कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा सहजीकरण को कार्य गरीदै आएको छ | 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरु

समस्या

सडक रेखांकन तथा निर्माणस्थलमा बिबाद, जग्गा प्राप्तीमा कठिनाई, जग्गाको उच्च मूल्य मागका कारण मुआब्जा बितणमा  कठिनाई, संरक्षित वन क्षेत्रको उपयोगमा कठिनाई, प्रयाप्त बजेट ब्य्स्वस्था नहुँदा मर्मत सम्भार कार्य व्यवस्थित ढंगबाट हुन नसकि सडक सम्पतीको प्रभाबकारी ब्यवस्थापन हुन नसक्नुका साथै सडक सुधार सम्बन्धि अबधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको बिस्तृत अध्यान र ईन्जिनियरीग डिजाईन बिना नै सडक निर्माण हुने, संस्थागत संग्रचना बाट भन्दा पनी परामर्शदाताबात आयोजनाको अध्ययन डिजाईन तथा सुपरीवक्षण  गरीदा कार्यक्रम प्रति अपन्त्व आउन नसक्नु, निर्माण सामाग्रीहरुको आपुर्ती समय समयमा अवरोध भईरहनु ,पर्याप्त रुपमा Asphalt plant  स्थापना हुन नसक्नु र परिक्षणको प्रयाप्त्सुविधा नहुनु र गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा पनि समस्या रहनु , दक्ष्य जनसक्ती अभावको कारणले अनुगमन प्रणाली प्रभाकारी हुन नसकी सडक निर्माण ,मर्मात सम्भार कार्यमा बारम्बार प्रस्न चिन्नाहरु उठ्ने गर्नु यस क्षेत्रका प्रमूख समस्या का रुपमा रहेका छन् |

 

चुनौती

बिकट भौगोलिक बनावटका कारण देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म सडक पुर्याउन नासकीनु, निर्मित संरचनाहरुको उचित र प्रयाप्त मर्मत सम्भार र सम्पती सुरक्ष गर्न नासकीनु, अत्यधिक मागका कारण स्रोत साधनहरुको प्रथामिकरण गर्न नसकिनु, बाहै महीना भरपर्दो र सुरक्षित सडक संरचना निर्माण गर्नु , प्रकृतिक प्रकोप एवं जलबायु परिबर्तनको पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी सडक निर्माण गर्नु, सडक निर्माण सम्भारमा आधुनिक शिप र प्रबिधि लागु गर्न विभिन्न निकाय बीच समन्वय कायम गर्नु, निजि क्षेत्रको क्षेमता, सम्भावना तथा लगानी आकर्षण गर्नु प्रमूख चुनौती का रुपमा रहेका छन् | 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation