सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना !डिभिजन सडक कार्यालय,दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनाडिभिजन सडक कार्यालय,दाङ्ग२०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076)डिभिजन सडक कार्यालय,पोखरा२०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Noticeआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६)डिभिजन सडक कार्यालय,पाल्पा२०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६)डिभिजन सडक कार्यालय,पाल्पा२०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Letter of Intention to Award Contractsडिभिजन सडक कार्यालय,इलाम२०७५ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding REOI, C.N.NIRTTP-DOR-CQS-6,DCIDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
10सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आवहानको सुचना |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ कार्तिक १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding Amendment No. 2 on Bidding Documents of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract Identification No. DOR-NTCP-W-ICB-01, DCIDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६)डिभिजन सडक कार्यालय,पाल्पा२०७५ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice Regarding Clarification No. 1 on Bidding Document of Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR-NTCP-W-ICB-01.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आश्विन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Notice Regarding Amendment No. 1 , Nagdhunga Tunnel Construction; Contract No. DOR- NTCP-W-ICB-01, FCBसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding REOI , C.N,. NIRTTP-DOR-S-IND-3, Development Cooperation Implementation Divisionसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ भाद्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regarding C.N.SHIP-OCB-KK-02आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding C.N SHIP-OCB-KK-01आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७५ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18लमही-कोइलाबास सडक को मुआब्जा वितरण बारेहुलाकी सडक योजना नेपालगंज २०७५ भाद्र १४फाइल उपलब्ध छैन
19Notice Regarding Bid Cancellation , RSDPAF II-DoR-G-ICB-21, Mechanical Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना , पुल योजना मध्ये सेक्टर नं २ , चाकुपाट , ललितपुर |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ भाद्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

comming soon


सूचना अधिकारी

comming soon


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation