सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1अार्थिक पस्ताव सम्बन्धमाडिभिजन सडक कार्यालय,इलाम२०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Letter of Intention to Award Contracts-25डिभिजन सडक कार्यालय,इलाम२०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice Regarding Repetition of Manpower,Notice No-3-PMEU-074-75, C.N PMEU-3373621-074-75 DPR 1-5, PMEU-337159-074-75 DPR 6-19,PMEU Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4LOI of Technical notice 03-2074-75हुलाकी राजमार्ग आयोजना२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5बोलपत्र आह्वानको सूचना (०८-२०७४/७५)डिभिजन सडक कार्यालय,पाल्पा२०७४ चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचनासडक डिभिजन नुवाकोट२०७४ चैत्र १३फाइल उपलब्ध छैन
7आसय को सूचना (ठेक्का नं. २१ र २२ आ.व. २०७४/७५)डिभिजन सडक कार्यालय,पाल्पा२०७४ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8बोलपत्र आह्वानको सूचना (०७-२०७४/७५)डिभिजन सडक कार्यालय,पाल्पा२०७४ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice Regarding Annulment of Bidding Process, ADB/PDआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७४ फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice Regarding Intention of Award , C.N: RSDPAF-DoR-G/ICB-12, Mechanical Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N : RSDPAF-DoR-G/ICB-16, Mechanical Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N : RSDPAF-DoR-G/ICB-11, Mechanical Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचनासडक डिभिजन नुवाकोट२०७४ फाल्गुण १५फाइल उपलब्ध छैन
14Notice Regarding Consulting Services on Traffic, Surface Distress and Road Roughness Surveys on Strategic Road Networks (SRN),HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ माघ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding Construction Supervision and TOR of C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-1, C.,C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-2,C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-3, FCBसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Notice Regarding Opening Financial Bids,C.N:HRP/3372244/074/75/UT-013 and C.N:HRP/3372244/073/74/BC-033हुलाकी राजमार्ग आयोजना२०७४ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding Shortlisted Consultant and RFP for PMEU/337362/074/75 DPR 1to 5, PMEU/337159/074/75 DPR 6 to19 and PMEU/337159/074/75 F to 1, PMEU Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ माघ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Notice Regarding Repetition of ManPower, PMEU-337159 -074 -75 DPR 17 to 19 Notice No - 2-PMEU -074-75, PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice Regarding Repetition of ManPower, C.N PMEU-337362/074/75 DPR 1 to 5 & PMEU /337159/074/75 DPR 5 to 16 ,Notice No- 1-PMEUl074l75, PMEU,सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice Regarding Re-EOI of Traffic, SDI, IRI Survey; C.N : DORHMISICT/3371653/074/75/01सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २४फाइल उपलब्ध छैन

सूचना प्रबक्ता

शिव खनाल 

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation