सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Providing Support Services including Operation and Maintenance of Various Software Application and ICT System of DoR, HMIS-ICT.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ माघ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Invitation for Bids to Supply for Modular Steel Bridges IBF no. : RSDPAF/4/073-74 , RSDP.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Notice of Amendment No. 1 of Narayanghat-Butwal Road Projectआयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.)२०७३ पौष २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4IFB Notice of NB Road Project contract No. SRIP/ICB/NB-01 and 02.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5EOI for Detailed Engineering Survey,Design and Report Preparation of Saljhandi-Sandhikharka-Dhorpatan Road Notice No: 5/073/74.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6EOI for Consulting Services Notice no. : 02/073/074, NSTRIPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice of Intention to Award the Contract of Contract No. EEAP/NCB/DG-01 and 02सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Notice Regarding selection of contractor, Mechanical Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Second Amendment on Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads (12 Packages), Notice No:-2/PMEU/073/74सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Standing List Notice, GESUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Re-invitation for bids EEAP/NCB/DG/03 and 04: Dhading-gorkha Road, ADB.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
12EoI for Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads, Notice No:5-PMEU/073/74, Package no: PMEU/337159/073/74 DPR 1~13.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Amendment on Notice No. 04_RIP_073_74_EoI for Consultancy Services for Construction Supervision of Mahakali Bridgeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14First Amendment on Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads (12 Packages), Notice No:-2/PMEU/073/74सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15RFP for Detail Engineering Survey Design and Report Preparation of Roads, Notice no:- 4/PMEU/073/74सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16Shortlisted firm/consultant for Detail Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads, Notice No:- 4/PMEU/073/74सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17EOI for IEE Study of various Roads Notice no : 02/073/74, GESUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18RIP-III_3371334_CSMB_06_073_74_EoI for Consultancy Services for Construction Supervision of Mahakali Bridgeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19Notice of EOI for PPC under SASEC Road Connectivity Projectसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20Notice for Finacial Proposal Opening ACQMPसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

यस केन्द्रलाई सम्पर्क गर्न सकिनेस्थान , ठेगाना :यान्त्रिक तालिम केन्द्र , पाटनढोका , ललितपुर सम्पर्क नं. : ५५२२४३० , ५००५५३४ईमेल : mtcdor@dor.gov.np फ्याक्स : ५५३५५१५ 

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

 श्री सुमन दाहाल  सम्पर्क नं.: ९८६०३५९४६७

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation