परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Fourth Amendment of Bidding Documents for Public Procurement, NSTRIPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Re: Very Urgent Notice about Submitting the Project Data, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3To Provide Updated Description of Existing Organization, Manpower, Physical and Financial Status, PM Office.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Notice about submitting the data of additional budget required in current projects, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding First Trimester Progress, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Re Urgent Notice about Submitting Project Data in Prescribed Format, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Very Urgent Notice about Submitting Project Details in Prescribed Format, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Re notice for the Submission of 1st Trimester Progress, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Standard Bid Document, NSTRIPD.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Urgent Notice Regarding Project Details, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Re-notice About 1st Trimester Progress, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Format for collective progress report of 1st trimester 2073/74.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Notice Regarding submission of 1st Trimester Progress in Prescribed Format.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ मंसिर ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Urgent Notice about submitting project data for Technical Audit done by NVCसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ कार्तिक २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15List of Road Surey and Design (DPR Preparation) Via PMEU Till 073 Ashojसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ कार्तिक २५ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

यस केन्द्रलाई सम्पर्क गर्न सकिनेस्थान , ठेगाना :यान्त्रिक तालिम केन्द्र , पाटनढोका , ललितपुर सम्पर्क नं. : ५५२२४३० , ५००५५३४ईमेल : mtcdor@dor.gov.np फ्याक्स : ५५३५५१५ 

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

 श्री सुमन दाहाल  सम्पर्क नं.: ९८६०३५९४६७

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation