परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Participate in Training on Procurement and Contract management, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Clarification of Standard Bidding documents, Sec III, Clause 2.4.2 b, NSTRIPD.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण १० डाउनलोड गर्नुहोस्
3Install GPS Tracking Device for Vehicle Tracking System, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Participate in Workshop on Road Safety and Axle Load Control, RSSDU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5To Participate in Progress Review Meeting.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Urgent Circular about Contract Services of Engineers and Sub-Engineers in Projects Offices, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Submit Clear Information Very Urgent, Internal Administrative Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Report of multiyear Projects, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Report of Expenditure from one Budget title to another Budget title, Planning and Design Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Submit report of Contract details. Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Circular about estimated cost approved, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Letter of Progress Review Meeting and Report Format, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Provide the Road Boundary Information in Provided Format.उत्तर दक्षिण/ व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय२०७३ माघ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Budget sub head changed approval circularसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
15ब .उ.शि .नं ३०१८०१-४ को प्रगति सम्बन्धमा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७३ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

यस केन्द्रलाई सम्पर्क गर्न सकिनेस्थान , ठेगाना :यान्त्रिक तालिम केन्द्र , पाटनढोका , ललितपुर सम्पर्क नं. : ५५२२४३० , ५००५५३४ईमेल : mtcdor@dor.gov.np फ्याक्स : ५५३५५१५ 

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

 श्री सुमन दाहाल  सम्पर्क नं.: ९८६०३५९४६७

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation